Ändring av Villkoren

Intense Gym förbehåller sig rätten att när som helst ändra i villkoren. Villkoren gäller direkt för alla nya beställningar och publiceras på webbplatsen.

Tvist

Om du upplever att produkterna du handlat av Intense Gym är felaktiga och Intense

Gym inte är av samma uppfattning har en tvist uppstått. För att få tvisten löst kan du

då kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23

Stockholm, www.arn.se. Intense Gym kommer att medverka i tvistlösningsförfarandet

hos ARN och kommer att acceptera ARNs rekommendationer. Som alternativ har du

rätt att använda dig av EUs tvistlösningsplattform online som finns tillgänglig

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa

nguage. Tvisten kommer då troligen överlämnas till ARN.