Köpvilkor

Allmänna köp- och leveransvillkor

Allmänt
Dessa allmänna köp- och leveransvillkor (Villkoren) gäller när du som konsument

gör en beställning från Intense Gyms Onlinebutik via www.intensegym.se Vid köp i Webbshoppen ingås Avtal med:
Bolagets namn: Intense Gym HB
Organisationsnummer: 9697805019

Mejladress: info@intensegym.se Postadress: Birkagatan 8, 554 65 Jönköping

Beställning

Vid köp på Webbplatsen kommer Intense Gym vid beställningstillfället att be kunden acceptera dessa villkor. Kunden godkänner då att kunden tagit del av dessa villkor och anser sig bunden av dem.

När Intense Gym bekräftat kundens beställning har kunden ingått ett avtal enligt dessa villkor med Intense Gym.

Samtliga erbjudanden av produkter på webbplatsen gäller så långt lagret räcker.
Det innebär att Intense Gym förbehåller sig rätten att även efter bekräftad beställning meddela kunden att beställningen avbryts till följd av att önskade produkter tagit slut. Har kunden redan erlagt betalning för produkterna kommer Intense Gym att återbetala vad kunden betalat.

Pris och avgifter

På Webbplatsen anges priser på produkter i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.

Pris som anges på produkterna är ordinarie pris om inget annat anges.

Vid vissa tillfällen kommer Intense Gym att erbjuda sina produkter till ett särskilt förmånligt pris i samband med kampanjer. Intense Gym kommer då att i anslutning till aktuell produkt ange att produkten omfattas av kampanj. Detta innebär att kampanj inte omfattar andra produkter än de som Intense Gym särskilt anmärkt.
Kampanj pågår under den tid som Intense Gym bestämmer.

Avgifter för frakt och övrig hantering anges separat i anslutning till varje beställning. 

Betalning

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder Intense Gym dig som Kund följande betalningsalternativ. Betalningen sker till Klarna.

 • Faktura: Betalningsfristen är 14 dagar från dagen då produkterna skickades eller räknat från den dagen då tjänsten blev tillgänglig för kunden. Klarnas fullständiga betalningsvillkor finns här.

 • Delbetalning: Med Klarna kan Kunden välja att dela upp betalningen av köpet på Webbplatsen. Köpet kan delas upp i flexibla eller fasta summor varje månad, allt enligt villkoren som finns vid i kassan. Klarna kommer att skicka ut faktura till Kunden på den aktuella delbetalningen, som förfaller till betalning i slutet av varje månad. Klarnas fullständiga villkor för delbetalning finns här.

 • Direktbetalning via bank: Kundens bankkonto kommer debiteras för betalning efter att beställda produkter har skickats från Intense Gym.

Klarna kommer att utföra en adress- och kreditprövning och samtliga Klarnas betalningsalternativ är beroende av att sådan kreditprövning visar att Kunden har en positiv kreditvärdighet. Av den anledningen kommer Intense Gym att överföra kundens personuppgifter till Klarna. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dessa överförda uppgifter och för vidare information om Klarnas hantering av kundens personuppgifter hänvisas till Klarnas dataskyddspolicy som du hittar här.

Leverans

 • Intense Gym anger på webbplatsen i anslutning till varje produkt, hur lång beräknad leveranstid som gäller för produkten.
 • Intense Gym kan inte garantera att leveranstiderna hålls och förbehåller sig för att det kan ta längre tid än den beräknade leveranstid som kunden fått vid beställning av produkten. Om leveransen försenas kommer Intense Gym att informera kunden om detta.
 • Om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte beror på kunden har kunden rätt att häva köpet. Detta gäller inte om kunden accepterat en längre leveranstid.
 • Kunden ansvarar för att förse Intense Gym med korrekt adress. Eventuella kostnader som uppkommer på grund av att kunden förser Intense Gym med en felaktig adress ska bäras av kunden.

  Intense Gym erbjuder kunden flera olika leveransalternativ. Vilka alternativ som är

  aktuella för kundens leverans framgår på webbplatsen i anslutning till beställningen.

  Beroende på storleken på beställning och typen av beställda produkter kan Intense

  Gym vanligtvis erbjuda leverans till Kundens brevlåda, till ombud, hemleverans och

  expressleverans.

  Intense Gym förbehåller sig rätten att inte erbjuda samtliga leveransalternativ till alla

  kunder. Vidare förbehåller sig Intense Gym rätten att ändra leveranssätt om det valda

  sättet skulle stöta på hinder.

  Beroende på vilket leveransalternativ kunden valt kommer leveransen att aviseras

  kunden. Avisering kan ske genom epost, SMS eller pappersavi. Om leveransen av

  produkten ska hämtas av kunden vid postserviceställe, ska kunden göra detta inom

  den tid som anges i aviseringen. Kunden ska i övrigt följa de regler som gäller vid

  uthämtning av paket hos postombud eller mottagande av hemleverans.

  Om Kunden inte hämtar ut leverans inom angiven tid kan leveransen skickas tillbaka

  till Intense Gym. Intense Gym har då rätt att ta ut en avgift av kunden om 250kr för

  merarbetet och fraktkostnad. Om Intense Gym behöver skicka om beställda

  produkter som på grund av kunden kommit i retur, ska kunden betala ny fraktavgift.

  Intense Gym levererar endast inom Sverige.