Reklamation

Om levererad produkt är trasig eller felaktig när den anländer till kunden, får kunden reklamera produkten. Kunden reklamerar en produkt genom att ta kontakt med Intense Gym och skicka den reklamerade produkten i retur till Intense Gym. Kunden har även rätt att reklamera varan på Intense Gym anläggning på Birkagatan 8, 554 65 Jönköping. Om Intense Gym godkänner reklamationen kommer kunden att få ersättning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Reklamation skall ske inom skälig tid från det att kunden upptäckt brist i köpt produkt.

Som förutsättning för reklamation måste kunden visa att produkten är köpt på Webbplatsen.

Force majeure

Händelse utanför Intense Gym kontroll som Intense Gym inte skäligen skulle kunnat förutse såsom krig, naturkatastrof, pandemi, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, eldsvåda, blixtnedslag, tekniska problem, uteblivna leveranser från underleverantörer, och fördyrande eller i övrig liknande omständigheter, innebär att Intense Gym inte är skyldig att fullfölja kundens beställning och att Intense Gym i övrigt blir befriad från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Integritet

För att Intense Gym ska kunna erbjuda Klarnas betalsätt behöver Intense Gym dela vissa av kundens personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om kunden kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

För överförda uppgifter blir Klarna personuppgiftsansvarig. Frågor om behandling av personuppgifter avseende betalningssätten besvaras därför av Klarna. Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av överförda uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.