Ångerrätt

Kunden har enligt lag ångerrätt vid köp på webbplatsen.

Om kunden ångrar sitt köp och vill utnyttja sin ångerrätt, ska kunden inom 14 dagar räknat från dagen efter kunden tog emot leveransen, meddela Intense Gym och skicka tillbaka produkterna.

Kunden har ansvar för att levererade produkter inte skadas så länge de finns hos kunden. Kunden är även ansvarig för att paketera och slå in produkterna så att de inte skadas vid returen. Kunden betalar fraktkostnaden för att skicka produkterna åter till Intense Gym. Om produkterna skadas på kundens ansvar, är kunden skyldig att ersätta Intense Gym för förlust till följd av produkternas värdeminskning.

Kunden måste kunna visa att returnerad vara är köpt hos Intense Gym. Ångerrätten gäller inte följande produkter:

  • Varor som är förseglade av hälso- och hygienskäl, och kunden brutit förpackningen.

  • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

  • Varor som till sin natur är sådana att de efter leverans sammanblandas med

    en annan vara på sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.